Fiscale ondernemersfaciliteiten

Het kabinet overweegt momenteel niet om het stelsel van fiscale ondernemersfaciliteiten te hervormen of om één of meer faciliteiten af te schaffen. Dit heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief van de staatssecretaris reageerde het kabinet op een evaluatie van fiscale ondernemingsregelingen van onderzoeksbureau SEO. Dit bureau onderzocht een aantal fiscale ondernemersregelingen op doelmatigheid en effectiviteit. Het ging hierbij om de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de fiscale oudedagsreserve en de meewerkaftrek.

 

Aftrek

Hoewel de hervorming van het stelsel van fiscale ondernemersfaciliteiten of de afschaffing van deze faciliteiten niet aan de orde is, neemt het kabinet wel maatregelen met betrekking tot de fiscale ondernemersfaciliteiten. Zo is in het Belastingplan 2019 de aftrek van een aantal regelingen beperkt tot het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Daarnaast heeft het kabinet voorgesteld om vast te leggen dat bij een laag overeengekomen tarief altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst, wat ook gevolgen zal hebben voor de toepassing van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting.

 

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 7 december 2018, DGBI-O/18292834

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing