Lening voor zakelijke activiteiten kan geen privé lening zijn

Als een ondernemer een lening afsluit die hij mede kan gebruiken om zijn verplichtingen uit een zakelijke overeenkomst na te komen, behoort deze lening tot het verplichte ondernemingsvermogen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland.

Het ging in de betreffende zaak om een belastingplichtige die gespecialiseerd was in complexe projectfinancieringen. De man werd benaderd door een Limited (Ltd.) die hem vroeg veelbelovende investeringsprojecten voor haar te vinden en te realiseren. Uiteindelijk sloten zij een overeenkomst. Hierin stond onder andere dat de man een commissie zou ontvangen als vergoeding voor zijn activiteiten. Ook stond in de overeenkomst dat de Ltd. een lening zou verstrekken aan de man die met behulp van deze lening zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst zou kunnen uitvoeren.

 

Economische situatie

Na verloop van tijd verslechterde de economische situatie waardoor de Ltd. steeds minder investeringsmogelijkheden had. Uiteindelijk werd de man geïnformeerd dat de overeenkomst was komen te vervallen en dat hij was ontslagen van al zijn verplichtingen. Dit betekende onder mee dat hij de lening niet meer hoefde af te lossen. Toen ontstond echter een geschil tussen de belastingplichtige en de fiscus. De inspecteur stelde dat de lening tot het verplichte ondernemingsvermogen behoorde, maar de belastingplichtige vond dat er sprake was van een privé lening.

 

Stimuleren

De rechtbank oordeelde evenals de inspecteur dat de lening verplicht ondernemingsvermogen was. De lening was namelijk nadrukkelijk bedoeld om de belastingplichtige te stimuleren zakelijke activiteit voor de Ltd. te verrichten. Aangezien de lening uitsluitend werd afgelost door verrekening met commissies en de man de lening niet hoefde terug te betalen nadat de samenwerkingsovereenkomst was beëindigd, vond de rechtbank dat alles erop wees dat de lening tot het verplichte ondernemingsvermogen behoorde.

 

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 5 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10433

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing