In 2019 hoger nettoloon voor meeste Nederlanders

Het loonstrookje van de meeste Nederlanders bevat in januari 2019 een hoger nettoloon ten opzichte van december 2018. Vooral werknemers met een middeninkomen gaan erop vooruit, maar ook mensen met een bijstands- of AOW-uitkering houden onder aan de streep meer over. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het overgrote deel van de werknemers krijgt in januari 2019 een hoger nettoloon. Zij ontvangen netto ongeveer 1% tot 2,5% meer dan in december 2018. Dit komt met name door de verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting en de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Vooral mensen met een middeninkomen gaan erop vooruit. Ook ouderen (met een AOW-uitkering) en mensen met een bijstandsuitkering krijgen een hoger bedrag uitbetaald. Dit komt onder meer doordat de uitkeringsbedragen meestijgen met de inflatie, maar ook door de hogere algemene heffingskorting.

 

Ouderen

Voor ouderen met een relatief hoog aanvullend pensioen geldt dat zij er in januari op vooruit gaan, maar ouderen met een klein aanvullend pensioen kunnen netto iets minder ontvangen van hun pensioenuitvoerder. Dit wordt veroorzaakt door het hogere tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Wel krijgen zij per maand meer AOW en ook krijgen zij een hogere ouderenkorting dan in 2018 waardoor zij per saldo minder belasting betalen.

 

Koopkracht

Tegenover het – voor de meesten – hogere nettoloon staat de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% waardoor onder meer de prijzen van de boodschappen stijgen. Ook gaat de energiebelasting omhoog, maar volgens het kabinet zal het hogere netto-inkomen voor de meeste huishoudens het stijgende prijsniveau compenseren. De berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven aan dat 96% van de huishoudens er in 2019 op vooruit gaat en dat de gemiddelde koopkracht met 1,6% stijgt ten opzichte van 2018.

 

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 december 2012, 2018-0000814701

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing