Bewijs voor verkapte winstuitdeling

Er is sprake van een verkapte winstuitdeling die bij de dga belast is, wanneer een bv de privéuitgaven van haar dga voor haar rekening neemt. Zo'n uitdeling zal door de inspecteur dan wel bewezen moeten worden. Een leveranciersverklaring is hierbij voldoende bewijs.

Voor het inlenen van een werknemer van een andere onderneming had een bv een factuur ontvangen en betaald. Deze werknemer had volgens de factuur kitwerkzaamheden uitgevoerd aan een pand en glas geplaatst. Deze werkzaamheden waren verricht in een middelbare school volgens de dga. Echter uit een boekenonderzoek bleek dat de leverancier van de kozijnen had ingemeten op een ander adres dan vermeld was op de factuur. Er stond een privépand van de dga op het werkelijke adres. De leverancier deelde tevens mede dat hij op verzoek het vermelde adres op de factuur had aangepast. De werkzaamheden van de ingeleende werknemer hadden betrekking op een privépand van de dga concludeerde de inspecteur. Hij merkte hierdoor de betaling van de factuur door de bv als verkapte winstuitdeling aan. De verklaring van de leverancier was hierbij voldoende bewijs voor een verkapte winstuitdeling.

Bron: rechtbank Noord-Holland

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing