Bijtelling ook voor Lexus bij dure privéauto

Er moet overtuigend worden bewezen dat de auto niet privé gebruikt is om de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto te vermijden. Het feit dat desbetreffende persoon privé over een dure auto beschikt is hierbij onvoldoende bewijs, aldus een uitspraak van rechtbank Den Haag.

Een dga beschikte zakelijk over een Lexus (LS600 HL). De dga beschikte over een verklaring geen privé-gebruik voor deze auto. De inspecteur vroeg om gegevens waaruit bleek dat er minder dan 500 kilometer privé met de zakelijke auto was gereden door de dga. Deze gaf aan geen rittenadministratie te hebben bijgehouden. Hij stuurde andere documenten mee zoals een grootboekoverzicht van alle autokosten, een overzicht van door derden vastgelegde kilometerstanden en kopie facturen van een garagebedrijf. De dga leverde nog een achteraf opgestelde rittenadministratie in toen de inspecteur overwoog naheffingsaanslagen en een vergrijpboete op te leggen. De inspecteur legde vervolgens een verzuimboete en naheffingsaanslagen op.

De dga werdt er door de rechtbank op gewezen dat wanneer er een rittenadministratie ontbreekt er ook op andere manieren kan worden aangetoond  dat een zakelijke auto op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé is gebruikt. De dga had in deze zaak echter onvoldoende bewijs aangeleverd. Hij had tevens nog aangevoerd dat hij privé over een Audi Q7 beschikte en de Lexus niet privé had gebruikt. Ook dit was echter onvoldoende bewijs voor de rechtbank. De opgelegde naheffingsaanslagen bleven in stand.

Bron: Rechtbank Den Haag

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing