Informatie meldplicht grensoverschrijdende constructies

Op het forum fiscaal dienstverleners heeft de belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over de toekomstige wettelijke meldingsplicht voor belastingadviseurs bij fiscale grensoverschrijdende constructies. Het gaat hier met name om de gegevens die de adviseurs moeten aanleveren en vastleggen.

De meldingsplicht betekent dat accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs met ingang van 01-07-2020 verplicht zijn grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden voor belastingontduiking bij de belastingdienst te melden. De adviseurs dienen alle relevante informatie over grensoverschrijdende constructies die zij verzamelen vanaf 25-06-2018 in de toekomst alsnog moeten melden bij de belastingdienst. Dit dient uiterlijk op 31-08-2020 te gebeuren. Het is daarom van belang dat intermediairs en adviseurs nu al weten welke gegevens zij t.z.t. dienen aan te leveren.

Het gaat concreet om de volgende gegevens: de identiteit van de belastingplichtigen en de tussenpersonen en indien van toepassing de identiteit van de partijen die met hen zijn verbonden, een beschrijving van de kenmerken die in de structuur gebruikt worden, een omschrijving van de zakelijke activiteiten en een beschrijving van de structuur, implementatiedatum van de structuur, indien van toepassing een uiteenzetting van de nationale belastingvoorzieningen die het belastingvoordeel creëren, de waarde van de transacties en de identificatie van de andere in de structuur betrokken lidstaten.

Deze meldingsplicht is een gevolg van een Europeesche richtlijn die in maart 2018 is aangenomen. Deze heeft als voornaamste doel het zo veel mogelijk tegen gaan van belastingontwijking. Na de invoering van de meldingsplicht zullen de belastingdiensten van de Europeesche lidstaten veel meer informatie ontvangen over potentiële misbruiksituaties. Hierdoor kan er eerder worden ingegrepen. De meldingsplicht voor adviseurs gaat overigens niet voor alle gevallen gelden. Bij een (afgeleid) verschoningsrecht dient de cliënt de verplichte melding zelf te doen.

Bron: belastingdienst

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing