Aan bv verstrekte lening dient echt zakelijk te zijn

Er zijn veel geschillen in de dagelijkse praktijk over de zakelijkheid van een lening van een dga aan zijn bv. De dga trekt hierbij vaak aan het kortste eind en mag de af waardering van de lening niet in de aangifte inkomstenbelasting als negatief resultaat uit overige werkzaamheden worden opgevoerd. 

Hof Den Haag moest zich buigen over een zaak waarin de dga voor een bedrag van      €53.900,- aan leningen verstrekt had aan zijn onderneming. Dit betrof een startup die maatwerkapplicaties en software ontwikkelde. De dga voerde in zijn aangifte inkomstenbelasting 2012 de waardevermindering van de leningen, zijnde het totale bedrag, op als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. Deze post werd door de inspecteur afgewezen omdat hij van mening was dat de verstrekte leningen niet zakelijk waren.

Hof Den Haag verwees naar een arrest van de hoge raad die daarin stelde dat er sprake is van een niet zakelijke lening wanneer een aandeelhouder een geldlening aan zijn vennootschap verstrekt en hierbij een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde in alle redelijkheid niet aanvaard zou hebben. Ook niet tegen een hoge rente. Gezien de bv al een negatief eigen vermogen had op het moment dat de leningen werden verstrekt vond de inspecteur dat dit wel het geval was. Ook waren er geen zekerheden gesteld en was er geen sprake van een zakelijke rente.

Er werdt nog door de dga aangevoerd dat er in dit geval wel een derde partij was die ook een lening had verstrekt aan de bv. Er was echter geen sprake van een onafhankelijke derde volgens het hof, gezien het om een medeaandeelhouder ging. Ook in zijn geval was de rente niet zakelijk. De dga betoogde ook dat er bij het verstrekken van de eerste lening van € 18.000,- er sprake was van een businesscase. Het hof vond deze stelling echter onvoldoende onderbouwd en concludeerde dan ook dat de leningen niet zakelijk waren. De inspecteur had het opgevoerde negatieve resultaat uit overige werkzaamheden terecht geweigerd.

Bron: Hof Den Haag

 

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing