Ook mantelzorgvrijstelling voor gehuwde mantelzorger

Een gehuwde mantelzorger heeft  evenveel recht op de mantelzorgvrijstelling - de verhoogde vrijstelling  van ruim zes ton in de erfbelasting  - als een ongehuwde mantelzorger.  Dit heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald. 

In een situatie van mantelzorg bewerkstelligt de eis dat de erflater ongehuwd moet zijn dat er geen twee verkrijgers zijn die allebei een beroep kunnen doen op de mantelzorgvrijstelling. Volgens de  rechtbank vervult deze eis echter geen enkele functie, aangezien de burgerlijke staat van de mantelzorger er niet toe kan leiden dat de mantelzorgvrijstelling twee keer wordt verleend in de nalatenschap  van de erflater. Ook het doel en de strekking van de mantelzorgvrijstelling of de partnerregeling verklaren niet waarom de mantelzorger ongehuwd moet zijn.

Volgens de rechtbank vormen de gehuwde en de ongehuwde mantelzorger gelijke gevallen en is er geen enkele rechtvaardiging voor deze ongelijke behandeling van gelijke gevallen. De rechtbank oordeelde dan ook dat de genoemde eis in strijd was met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 2/07/2015

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing