De nieuwe VAR: leg nu uw overeenkomst voor aan de Belastingdienst

De VAR zou worden vervangen door de Beschikking geen loonheffingen (BGL), maar dat plan ging van tafel na kritiek vanuit verschillende organisaties. Het alternatief voor de VAR en BGL is door staatssecretaris Wiebes op 20 april 2015 gepresenteerd en houdt in dat (voorbeeld) overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. De Belastingdienst liet op 6 juli 2015 weten dat het voorleggen van overeenkomsten aan de Belastingdienst nu al mogelijk is.

Het kabinet heeft met de nieuwe VAR in ieder geval als doel om de balans te herstellen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wat betreft de verantwoordelijkheid voor de controle op de juistheid van de (fiscale) kwali?catie van de arbeidsrelatie. Verder wil de Belastingdienst de mogelijkheden om handhavend op te treden, vergroten.

De kern van de nieuwe VAR is dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of van opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Omtrent de loonheffingen kunnen partijen hier zekerheid aan ontlenen. Waar mogelijk zal de Belastingdienst de beoordeelde overeenkomsten openbaar maken. De bedoeling is dat andere opdrachtgevers en -nemers deze kunnen hergebruiken. Opmerking verdient wel dat de zekerheid die wordt geboden door de Belastingdienst uiteraard alleen geldt als de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig die voorgelegde overeenkomsten.

Onder welke voorwaarden sprake is van een plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen, is voor elke sector hetzelfde, maar een sectorale benadering heeft wel voordelen, omdat er verschillen in terminologie voorkomen en soms sectorale afspraken worden gemaakt die in andere sectoren niet gangbaar zijn. Sectorspeci?eke overeenkomsten kunnen daardoor voor helderheid zorgen. Individuele opdrachtgevers en -nemers hoeven niet verplicht gebruik te maken van de beschikbaar gekomen voorbeeldovereenkomsten. Het staat eenieder vrij om zelf een overeenkomst op te stellen en voor te leggen. Indien uit de overeenkomst geen verplichting tot het afdragen of voldoen van loonheffingen voortvloeit, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk.

De Tweede Kamer is op 2 juli 2015 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34 036). Vooruitlopend op de stemming in de Eerste Kamer is het nu al mogelijk om voorbeeldovereenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst probeert binnen zes weken met een beoordeling te komen. De Belastingdienst wil in oktober 2015 ongeveer veertig voorbeeldovereenkomsten kunnen publiceren.

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing