Afkoopsom voor leasehouder blijft aftrekbaar

De afkoopregeling voor leasehouders is niet meer opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2015. Hierdoor leek het erop dat de betaling van een afkoopsom bij uitdiensttreding niet meer was te verrekenen als eigen bijdrage. De Belastingdienst heeft nu bevestigd dat de afkoopsom gewoon aftrekbaar is.

Als de werknemer en de werkgever overeenkomen dat de afkoopsom voor rekening is van de werknemer en kwalificeert als een eigen bijdrage voor privégebruik auto, kan deze betaling als eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de bijtelling privégebruik auto. De fiscale bijtelling kan in beginsel niet negatief worden. De Belastingdienst benadrukt dat, hoewel de afkoopregeling niet bij de opsomming van voorbeelden van vormen van eigen bijdragen in het Handboek Loonheffingen 2015 is vermeld, er aan deze regel niets is gewijzigd ten opzichte van het Handboek Loonheffingen 2014. De reeks van voorbeelden is immers niet limitatief. Van aanpassingen in wet- en regelgeving is dan ook geen sprake.

Voor zover in de loonheffingen geen rekening is gehouden met de eigen bijdrage voor privégebruik bij de bijtelling privégebruik auto kan dat tot dat bedrag van de bijtelling rekening worden gehouden in de inkomstenbelasting. Momenteel wordt binnen de Belastingdienst gekeken naar mogelijkheden over de duiding als negatief loon binnen de inkomstenbelasting in relatie tot afkoopsommen van leasecontracten. Wij houden u op de hoogte.

Bron: Vereniging Zakelijke Rijders

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing