Te hoge schatting leidde tot bijtelling

Uit een recente uitspraak van Hof Amsterdam blijkt weer eens dat het niet verstandig is om achteraf een kilometeradministratie op te stellen. Een te hoge schatting van de gereden kilometers kan namelijk leiden tot oplegging van een naheffingsaanslag met forse boeten.

Zo kreeg een bv naheffingsaanslagen loonheffingen met boeten van 25% opgelegd voor het privégebruik van een auto door haar directeur-grootaandeelhouder (dga). De dga overlegde in dit kader een rittenregistratie. Hij verklaarde dat hij mede op basis van kladaantekeningen en zijn agenda de rittenregistratie achteraf had opgemaakt. Voor een rit woon- werkverkeer was steeds 25 kilometer in de rittenregistratie genoteerd. Verder verklaarde de dga dat hij voor de route voor het woon-werkverkeer nooit de rijksweg nam, omdat daar altijd files staan en dat hij onder meer vanwege kleine boodschapjes verschillende routes reed.

Volgens de rechtbank had de dga noch met de overgelegde rittenregistratie noch op andere wijze overtuigend aangetoond dat er met de auto minder dan vijfhonderd kilometer voor privédoeleinden was gereden. Het was niet te controleren of de rittenregistratie sluitend was en of privékilometers waren begrepen in de aangegeven woon-werkkilometers. De rittenregistratie was immers achteraf opgemaakt, de gereden route(s) voor woon-werkverkeer stonden daarin niet aangegeven, noch stond hierin aangegeven waarom de op een dag gereden route afweek van de meest gebruikelijke route. Bovendien waren de kladaantekeningen niet bewaard. Verder had de dga voor de verschillende routes naar zijn werk steeds 25 kilometer in aanmerking genomen, wat de rechtbank voorkwam als een schatting. Ook waren in de rittenregistratie ritten voor diverse boodschappen niet als zodanig aangegeven. Evenmin was aangegeven of zo'n rit zakelijk was of een privékarakter had dan wel of daarvoor was afgeweken van de gebruikelijke route.

Let op! De Belastingdienst mag bij het controleren van de juistheid van rittenregistraties gebruikmaken van camerabeelden. Als een werknemer geen rittenregistraties heeft bijgehouden, hoeft de inspecteur volgens Hof Amsterdam die beelden niet te overleggen. Die camerabeelden zijn geen stukken die een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming van de inspecteur

Bron: Hof Amsterdam 18/06/2015

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing