Reistijd loondienst relevant voor urencriterium

Hof Den Haag heeft in tegenstelling tot Rechtbank Den Haag beslist dat men bij de toetsing aan het urencriterium ook rekening moet houden met de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband.

Voor de beantwoording van de vraag of iemand aan het urencriterium voldoet, kijkt de fiscus ook of meer tijd is besteed aan de onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst. Zo ook in deze zaak waarbij een man 1335 uur (inclusief reistijd) had besteed aan zijn activiteiten als ondernemer en 1316 uur aan zijn werkzaamheden in dienstbetrekking. Zijn reistijd in verband met die werkzaamheden was 170 uur. De fiscus weigerde de toepassing van de zelfstandigenaftrek, omdat de man niet voldeed aan het grotendeels criterium. Hij had in totaal meer tijd besteed aan de werkzaamheden in loondienst dan aan zijn onderneming.

Rechtbank Den Haag was het met de man eens dat de reistijd in het kader van de dienstbetrekking niet kwalificeerde als werktijd. De rechter overwoog daarbij dat de man niet werd betaald voor zijn reistijd. Het hof zag dat anders. Volgens het hof is het niet van belang of de uren woon-werkverkeer volgens het arbeidscontract kwalificeren als werktijd waarvoor de werknemer loon krijgt. Het is voldoende als het verkeer plaatsvindt met het oogmerk om werkzaamheden te verrichten in dienstbetrekking. ls dat het geval, dan moet men voor de toetsing aan het grotendeels criterium de bestede reistijd tot de arbeidstijd in loondienst rekenen.

Bron: Hof Den Haag 08/07/2015

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing