Begrip 'onverwachte schuld'

Het voorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden moet erfgenamen beschermen tegen onverwachte schulden.

Een schuld is echter pas onverwacht als de erfgenaam de schuld niet kende of hoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. De erfgenaam heeft daarbij een onderzoeksplicht, zo staat vermeld in de Memorie van Toelichting (MvT). Van schulden die uit de administratie van de erflater blijken, zoals de hypotheekschulden, onbetaalde facturen en belastingschulden, wordt in principe aangenomen dat de erfgenaam deze kende dan wel behoorde te kennen. Deze schulden kwalificeren dus niet als onverwachte schulden. Slechts in uitzonderingssituaties zal er sprake zijn van een schuld waarvan kan worden gezegd dat de erfgenaam deze redelijkerwijs niet kon kennen. U kunt hierbij denken aan een legitieme vordering op een vooroverleden (stief)ouder of partner of een vordering uit een door de erflater gepleegde onrechtmatige daad of andere aansprakelijkheden.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, MvT bij Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing