Btw-teruggaaf zonder creditfactuur

Als een ondernemer kan aantonen dat hij de vergoeding voor zijn prestatie niet heeft en evenmin zal ontvangen, verleent de fiscus een teruggaaf van btw. De Hoge Raad heeft onlangs duidelijk gemaakt dat het voor deze teruggaaf niet noodzakelijk is dat de overeenkomst is ontbonden of beëindigd.

Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Zo werd het verzoek om btw-teruggaaf van een vennootschap tot twee keer toe afgewezen door de fiscus. De afnemer had namelijk slechts de helft van de gefactureerde termijnen voldaan. Een paar maanden later stuurde de leverancier een creditfactuur naar de afnemer in verband met de beëindiging van de overeenkomst. De afnemer accepteerde dit niet en bleef de licentie van de leverancier gebruiken. De BV deed wederom een verzoek om teruggaaf van btw. De afwijzing van dit verzoek leidde tot een beroepsprocedure.

De Hoge Raad besliste in tegenstelling tot het hof dat voor de beantwoording van de vraag of er recht bestond op btw-teruggaaf niet alleen relevant was of de overeenkomst rechtsgeldig was beëindigd dan wel of de BV een prijsvermindering had verleend aan de afnemer. De BV kon namelijk ook recht hebben op btw-teruggaaf als de afnemer in gebreke was en bleef met betrekking tot de betaling. Het was daarvoor niet voldoende dat de BV met de creditfactuur liet weten dat zij alleen afzag van het vorderen van de betalingstermijnen als daarmee de overeenkomst was beëindigd. De Hoge Raad verwees de zaak door naar een ander hof voor nader onderzoek.

Als betaling van een factuur uitblijft, moet de crediteur binnen een maand na het oninbaar worden van de vordering een verzoek om teruggaaf van btw indienen bij de Belastingdienst. Als het verzoek niet op tijd wordt ingediend, heeft de crediteur geen rechten van bezwaar en beroep meer.

Bron: Hoge Raad

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing