Werkkostenregeling

De werkkostenregeling heeft alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen vervangen. Als werkgever mag u maximaal 1,2% van het totale bedrag dat wordt besteedt aan personeel (fiscale loonsom) onbelast vergoeden of verstrekken, de zogenaamde ‘Vrije ruimte’. Voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u als werkgever een eindheffing van 80%. De regeling kan zowel financieel voordeel als nadeel opleveren. 

Voor een aantal vergoedingen voor zakelijk gebruik geldt een gerichte vrijstelling of een nihil-waardering. Deze gaan niet ten koste van de forfaitaire ruimte. Het ‘extern’ verzorgen/vieren van een vakantieborrel, barbecue en/of feest heeft gevolgen voor de Vrije ruimte die voor uw onderneming beschikbaar is.

Hoe binnen de WKR moet worden omgegaan met kosten die betrekking hebben op personeelsfeesten, recepties etc. hangt onder andere af van de locatie van het feest. Consumpties die u op de werkplek (= elke plaats waar uw werknemers werken en waarvoor u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk bent) verstrekt en die geen deel uitmaken van een maaltijd, zijn onbelast. Het gaat hier bijvoorbeeld om koffie, thee, alcoholische versnaperingen, snacks etc. De consumpties hoeven niet tijdens werktijd te worden verstrekt. TIP: Indien u de vakantieborrel/viering dus op de ‘werkplek’ vormgeeft, zijn voornoemde consumpties onbelast omdat de Nihil waardering van toepassing is. Deze kosten gaan dus ook niet ten laste van de vrije ruimte van 1,20%.

Een barbecue wordt als ‘maaltijd’ aangemerkt. Ook dat is nog steeds voordelig als dit op de ‘werkplek’ wordt georganiseerd. Dit omdat namelijk hiervoor een normbedrag van € 3,20 per werknemer mag worden gehanteerd. Het normbedrag per werknemer mag ten laste van de vrije ruimte van 1,20% worden gebracht.

Let op! Indien u de vakantieborrel/viering op een externe locatie vormgeeft, vormen alle voornoemde kosten loon voor de werknemers. De kosten kunnen weliswaar ten laste van de vrije ruimte van 1,2% worden gebracht, maar zijn dan aanzienlijk hoger.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing