Btw over maaltijden personeel blijft beperkt aftrekbaar

De fiscus mag de aftrek van btw over spijzen en dranken die aan het  personeel worden verstrekt beperken. Daarbij is niet van belang of de maaltijden een zakelijk karakter hebben of niet, zo oordeelde Rechtbank Noord-Holland onlangs.  

De advocaten, notarissen en fiscalisten van een internationaal opererend kantoor moesten wekelijks vaktechnisch overleg houden en moesten cursussen volgen vanwege  permanente educatie. Tijdens deze verplichte bijeenkomsten verstrekte de werkgever eenvoudige maaltijden aan zijn werknemers. De vraag was of deze werkgever de btw op deze maaltijden volledig kon aftrekken. 

De rechtbank was het met de inspecteur eens dat in dit geval rekening moest worden gehouden met het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Dit besluit sluit de aftrek van voorbelasting over aan het personeel verstrekte spijzen en dranken namelijk gedeeltelijk uit. Hierdoor moet een btw-correctie plaatsvinden van in beginsel  6% over het verschil tussen het bedrag dat de werkgever aan zijn werknemers in rekening brengt en 125% van de aanschafkosten van de spijzen en dranken (exclusief btw). Dit kan overigens anders zijn als de totale verstrekkingen per werknemer niet meer dan € 227 per jaar  bedragen. Volgens de rechtbank is deze btw-regeling conform het Europese recht. Het uitsluiten van de btw-aftrek  over het verstrekken van spijzen en dranken aan personeel is immers ook toegestaan volgens de btw-richtlijn. De rechtbank verwierp ook de stelling dat de wetgever daarbij onderscheid had moeten maken tussen een zakelijke of een persoonlijke aard van de verstrekkingen. 

Bron: Rechtbank Noord-Holand

Admarcon
Herenweg 29-O
2105 MB Heemstede

Postbus 432
2100 AK Heemstede

Telefoon 023 - 529 38 36
Telefax 023 - 529 59 37
E-mail: info@admarcon.nl

Routebeschrijving
 
© Alle rechten voorbehouden.
Ehio Media content marketing